HG Koffiemachine ontkalker

Toont alle 2 resultaten

 • Ontkalker HG voor koffiemachines 500ml

   5,17 excl. BTW

  * HG ontkalker voor espresso- & padkoffiezetapparaten is een ontkalker op basis van citroenzuur die kalkaanslag verwijdert uit alle soorten espresso- en padkoffiemachines. * Deze espressomachine ontkalker werkt veilig, snel, geurloos en is volledig biologisch afbreekbaar. * Op basis van citroenzuur. * Voor 6x ontkalken. * Werkt veilig en snel. * Gevarenaanduidingen: H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P264: Na het werken met dit product … grondig wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  Op voorraad
 • Ontkalker De’Longhi voor koffiemachines 500ml

   12,65 excl. BTW

  * Ontkalker van De’Longhi – EcoDecalk. * Voor het behoud van het perfecte kopje koffie en de kwaliteit van je koffiemachine. * Het houdt je apparaat in optimale conditie en de smaak van de koffie blijft optimaal behouden. * Naast dat de koffiemachine ontkalker EcoDecalk 100% ecologisch is, is het ook enorm krachtig tegen kalkaanslag in je koffiemachine. * Je ontkalkt eenvoudig en veilig de koffiemachine met de ontkalker EcoDecalk. * Één fles EcoDecalk is goed voor 5 ontkalkingsbeurten van uw machine. * Gevarenaanduiding; * H318 “Veroorzaakt ernstig oogletsel.” * H315 “Veroorzaakt huidirritatie.” * Veiligheidsvoorschrift; * P102 “Buiten het bereik van kinderen houden.” * P264 “Na het werken met dit product … grondig wassen.” * P280 “Beschermende kledij dragen.” * P302+P352 “BIJ CONTACT MET DE HUID: “Met veel water en zeep wassen.” * P305+P351+P338 “BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water.” “Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.” “Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.” * P310 “Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.” * P501 “Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.”

  Op voorraad