HG Duo ontstopper

Enig resultaat

  • Aanbieding!

    Afvoerontstopper HG keuken Duo 2x500ml

     11,15 excl. BTW

    * HG duo ontstopper is voor het ontstoppen van de meest hardnekkige verstoppingen in de afvoer. * Vanaf nu is er geen loodgieter meer nodig! In de keuken wordt de verstopping vaak veroorzaakt door vet- en etensresten. * In de badkamer wordt verstopping veroorzaakt door tandpasta, haar, zeepresten en huidvetten. * HG duo ontstopper is de extreem sterke afvoerontstopperunieke 2-componenten technologie. * Voor de meest hardnekkige verstoppingen. * Veilig voor alle afvoerleidingen. * Gebruiksklaar. * Spat of bruist niet. * Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * Verwijder inhoud / verpakking in navolging van lokale regulering. * Gevarenaanduiding; * H315 “Veroorzaakt huidirritatie.” * H319 “Veroorzaakt ernstige oogirritatie.” * H400 “Zeer giftig voor in het water levende organismen.” * H410 “Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.”

    Op voorraad