Cif desinfectiemiddel Ethades Plus

Enig resultaat

  • Desinfectiemiddel Cif Etha plus 750ml

     13,92 excl. BTW

    ​* Let op: alleen voor professioneel gebruik, niet voor de particuliere markt. * Cif Pro Formula Sproei-desinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus) is een gebruiksklare desinfecterende spray op basis van ethanol. * Het product is bestemd voor gebruik in de voedingsverwerkingssector en in keukens. * Het product is geschikt voor het desinfecteren van alcoholbestendige voedselcontactoppervlakken en voorwerpen zoals snijplanken, keukengerei, thermometers en andere kleinere keukenapparatuur. * Het is ook geschikt voor de desinfectie van voedingsdisplays in supermarkten, slagerijen, enz. en voor algemene harde oppervlakken zoals eettafels en stoelen. * Het doodt 99,99% van de bacteriën, gisten en virussen, inclusief niet-ingekapselde als ingekapselde virussen (zoals Coronavirussen). * Belangrijke eigenschap, bevat 77% alcohol (Ethanol). * Gevarenaanduiding; * H225 “Licht ontvlambare vloeistof en damp”. * Veiligheidsvoorschriften; * P210 “Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken”. * P233 “In goed gesloten verpakking bewaren”. * P403+P235 ” Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren”. * Bij onwel voelen na inademing een arts raadplegen. * Bij aanraking met de huid dient de huid gewassen te worden met lauw, zacht stromend water. * Raadpleeg een arts bij huidirritatie. * Bij aanraking met de ogen spoel de ogen voorzichtig af met water gedurende een aantal minuten * Raadpleeg een arts als irritatie ontstaat en blijft. * Bij inslikken spoel de mond en drink onmiddellijk 1 glas water. * Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. * Raadpleeg een arts bij onwel voelen.

    Op voorraad