Cleaninq sanitairreiniger

Enig resultaat

  • Sanitairreiniger Cleaninq dagelijks 1 liter

     3,51 excl. BTW

    * Sanitairreiniger met bloemengeur. * Geschikt voor dagelijks gebruik voor het reinigen van al uw sanitair. * Verhoogt de hygiëne in sanitaire ruimtes en laat een frisse bloemengeur achter. * 1 liter.* Veiligheidsinformatie. * H319 “Veroorzaakt ernstige oogirritatie”. * P280 “Draag oogbescherming, beschermende handschoenen”. * Bij contact met ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * P337+P313 “Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen”. * Bevat Methylisothiazolinone. * Kan een allergische reactie veroorzaken. * Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. * Water vermengen met 0,3% tot 1% Sanitairreiniger

    Op voorraad