Ecover sanitairreiniger DenenMunt

Enig resultaat

  • Santairreiniger Ecover Den&Munt 750ml

     4,59 excl. BTW

    * De toiletreiniger van Ecover heeft een drievoudige werking: hij ontkalkt, reinigt en verfrist en is vrij van chemicaliën. * De plantaardige en biologisch afbreekbare bestanddelen doen het meeste werk. * Alles wat jij nog hoeft te doen, is even borstelen en naspoelen. * Tijdens dit karweitje dringen er geen schadelijke luchtjes je neus binnen. * Je ervaart alleen frisse, natuurlijke geuren. * Veiligheidsinformatie: * P102 buiten bereik van kinderen houden. * Bij huidcontact spoelen met overvloedig water. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. *Indien nodig een arts raadplegen. * Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen. * Bij ernstige of aanhoudende stoornissen: frisse lucht, rust en arts waarschuwen. * Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

    Op voorraad