TASKI Sanitairreiniger

Toont alle 2 resultaten

 • Sanitairreiniger TASKI 100 pur-eco 1L

   12,68 excl. BTW

  * Dagelijkse sanitair reiniger voor alle waterbestendige harde oppervlakken, voorkomt kalkopbouw en opbouw van zeepresten. * Sani 100 Pur-Eco voldoet aan alle criteria van het EU Flower en Swan ecolabel. * Gevarenaanduiding; * EUH210 “Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar”. * Veiligheidsinformatie. * Raadpleeg een arts bij onwel voelen na inademing. * Bij aanraking met de huid was de huid met lauw, zacht stromend water. * Raadpleeg een arts bij huidirritatie. * Bij aanraking met de ogen spoel de ogen voorzichtig af met water gedurende een aantal minuten. * Raadpleeg een arts als irritatie ontstaat en blijft. * Bij inslikken dient de mond gespoeld te worden en onmiddelijk 1 glas water gedronken te worden * Dien nooit iets via de mond toe bij een bewusteloos persoon. * Raadpleeg een arts bij onwel voelen.

  Op voorraad
 • Toiletreiniger TASKI Clonet 0,75L

   12,26 excl. BTW

  * Gebruiksklare, krachtige toiletreiniger voor effectieve verwijdering van kalkaanslag en andere afzettingen in toiletpotten en urinoirs. * Effectieve combinatie van verschillende zuren. * Goede hechting aan het oppervlak. * Flacon met speciaal aanbrengstuk. * Unieke, gepatenteerde geurneutralisatie (O.N.T.). * Verwijdert snel kalkaanslag. * Langdurige werking op schuine/verticale oppervlakken. * Gemakkelijk aan te brengen op moeilijk bereikbare plaatsen. * Gevarenaanduidingen: H290, cat. 1: Kan bijtend zijn voor metalen. H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335, cat. 3: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Bij aanraking met de huid dient de huid gewassen te worden met lauw, zacht stromend water gedurende minstens 30 minuten. * Bij aanraking met de ogen dienen ogen gespoeld te worden met lauw water, gedurende minsten 15 minuten. * Contactlenzen dienen, indien mogelijk verwijderd te worden. * Bij inslikken de mond spoelen, onmiddellijk 1 glas water drinken en geen braken opwekken. * Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen.

  Op voorraad