HG Graffiti remover

Enig resultaat

  • Graffiti verwijderaar HG 600ml.

     20,45 excl. BTW

    * Onze graffiti verwijderaar rekent af met spuitbusverf, verse verfspatten en viltstiftvervuiling op kwetsbare oppervlakken zoals verf, lak en kunststof. * Mild van geur. * Vrij van vluchtige oplosmiddelen. * Biologisch afbreekbaar. * Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veroorzaakt huidirritatie. *Kan een allergische reactie veroorzaken. * Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Buiten het bereik van kinderen houden. * Gebruik beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Verwijder inhoud / verpakking in navolging van lokale regulering. * Na het werken met dit product de handen grondig met zeep wassen. * Gevarenaanduiding; * H315 “Veroorzaakt huidirritatie.” * H317 “Kan een allergische huidreactie veroorzaken.” * H318 “Veroorzaakt ernstig oogletsel.” * H410 “Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.”

    Op voorraad