HG Schimmelreiniger

Enig resultaat

  • Aanbieding!

    Schimmelreiniger HG badkamer spray 500ml

     7,99 excl. BTW

    * HG schimmelreiniger schuimspray verwijdert eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen en worden voorkomen. * De schuimformule geeft deze schimmelreiniger een betere hechting, een langere inwerktijd, een minder penetrante geur en minder kans op spatten. * Voor tegel-, siliconenvoegen, stuckwerk e.d. * Zelfwerkend. * Binnen 30 minuten resultaat. * Minder penetrante geur.* Veiligheidsinformatie. * Kan bijtend zijn voor metalen. * Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. * Zeer giftig voor in het water levende organismen. * Vormt giftig gas in contact met zuren. * Bijtend voor de luchtwegen. * Niet in combinatie gebruiken met andere producten. * Draag beschermende kleding en oogbescherming. * Na inslikken de mond spoelen, geen braken opwekken. * Bij contact met de huid of het haar verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en huid afspoelen met water. * Bij contact met ogen, de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlezen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen. * Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * Buiten het gebruik van kinderen houden. * Gevarenaanduiding; * H290 “Kan bijtend zijn voor metalen.” * H314 “Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.” * H318 “Veroorzaakt ernstig oogletsel.” * H400 “Zeer giftig voor in het water levende organismen.” * H411 “Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.”

    Op voorraad