TASKI Kauwgomverwijderaar

Enig resultaat

  • Kauwgomverwijderaar TASKI Tapi 0,5L

     21,06 excl. BTW

    * Vriesspray voor het verwijderen van kauwgum. * Bevriest de kauwgum voor verwijdering. * Bevat geen cfk’s. * Effectieve, snelle en volledige verwijdering van kauwgum van tapijt zonder de beschadiging van tapijtvezels. *Gevarenaanduiding; * H222 “Zeer licht ontvlambare Aerosol. * H229 “Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting”. * Veiligheidsvoorschriften; P210 “Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. *p211 “Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251 “Ook na gebruik niet doorboren of verbranden”. * P410+P412 “Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C”. * Veiligheidsinformatie. * Raadpleeg een arts bij onwel voelen na inademing. * Bij aanraking met de huid was de huid met lauw, zacht stromend water. * Raadpleeg een arts bij huidirritatie. * Bij aanraking met de ogen spoel de ogen voorzichtig af met water gedurende een aantal minuten. * Raadpleeg een arts als irritatie ontstaat en blijft. * Bij inslikken dient de mond gespoeld te worden en onmiddelijk 1 glas water gedronken te worden * Dien nooit iets via de mond toe bij een bewusteloos persoon. * Raadpleeg een arts bij onwel voelen.