HG Kunststof vloerreiniger

Enig resultaat

  • Vloerreiniger HG voor kunststof vloeren 1l

     7,98 excl. BTW

    * HG glansreiniger voedend (product 78) is een heerlijk fris ruikende, geconcentreerde en voedende dweilreiniger met glansherstel. * De HG glansreiniger voedend is speciaal ontwikkeld voor het regelmatig reinigen van alle soorten kunststof vloeren, zoals vinyl, linoleum, marmoleum, pvc en gietvloeren. * 1 liter HG glansreiniger voedend is goed voor wel 20 dweilbeurten. * Fris ruikende, geconcentreerde dweilreiniger. * Met voedende eigenschappen. * Geeft glansherstel. * Voor alle soorten kunststof vloeren. * Gevarenaanduidingen: H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H351, cat. 2: Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is. * Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende kledij dragen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

    Op voorraad