Ariel wasmiddel poeder

Toont alle 2 resultaten

 • Wasmiddel Ariel regular poeder 110 scoops

   33,82 excl. BTW

  * Ariel professional waspoeder regular is een professioneel waspoeder dat speciaal is ontwikkeld voor uitstekende resultaten vanaf de eerste wasbeurt. * Uitstekende vlekverwijdering, grondige reiniging, stralend wit, geweldige frisheid en efficiëntie bij een lage temperatuur. * Gevarenaanduidingen; * H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbevelingen P102 – Buiten het bereik van kinderen houden. * P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met watergedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijvenspoelen. * P301 + P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Op voorraad
 • Wasmiddel Ariel color poeder 110 scoops

   33,82 excl. BTW

  * Ariel professional waspoeder color is een professioneel waspoeder dat speciaal is ontwikkeld voor uitstekende resultaten vanaf de eerste wasbeurt. * Uitstekende vlekverwijdering, grondige reiniging, stralende kleuren, geweldige frisheid en efficiëntie bij een lage temperatuur. * Gevarenaanduiding; * Veroorzaakt ernstige oogirritatie * Veiligheidsinformatie: * Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. *Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen. * Niet inslikken. * Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen.

  Op voorraad