Omo wasmiddel vloeibaar

Enig resultaat

  • Wasmiddel Omo color vloeibaar 20scoops 1ltr

     8,05 excl. BTW

    * Omo wasmiddel kleur is geschikt voor bonte en gekleurde was. * Met behulp van waskrachtversterkers wast Omo door en door schoon, zelfs in een kort wasprogramma. * Met skrachtversterkers. * Wast door en door schoon in 30 minuten. * Geschikt voor korte wasprogramma’s. * Voor alle textielsoorten, behalve wol en zijde. * Zorgt ook op een lage temperaturen voor schone was. * Goed voor 20 wasbeurten. * Veiligheidsinformatie: bevat benzisothiazolinone en kan een allergische reactie veroorzaken. * Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.* Gevarenaanduiding; * H315 “Veroorzaakt huidirritatie.” * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsvoorschrift; * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P280 Draag beschermende handschoenen. * P302 BIJ CONTACT MET DE HUID: * P352 Met veel water wassen. * P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN: * P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * P338 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. * P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.