Robijn wasmiddel

Toont alle 6 resultaten

 • Wasmiddel Robijn vloeibaar 3L stralend wit 60sscoops

   31,40 excl. BTW

  * Robijn wasmiddel voor witte was. * Wast schoon en fris en is verrijkt met CareSerum. * Voor alle witte was. * Goed voor 60 wasbeurten. * Robijn Vloeibaar Wasmiddel Stralend Wit heeft een unieke formule die speciaal is ontwikkeld voor de witte was. * Het wasmiddel bevat witversterkers die ervoor zorgen dat je favoriete kleding langer stralend wit blijft. * Want wat mooi is, moet mooi blijven.

  Op voorraad
 • Wasmiddel Robijn Pro Formula Stralend Wit 4,32L

   26,23 excl. BTW

  * Robijn wasmiddel voor alle witte was. * Wast schoon en fris en is verrijkt met CareSerum. * Goed voor 80 wasbeurten. * Robijn Vloeibaar Wasmiddel Stralend Wit heeft een unieke formule die speciaal is ontwikkeld voor de witte was. * Het wasmiddel bevat witversterkers die ervoor zorgen dat je favoriete kleding langer stralend wit blijft. * Want wat mooi is, moet mooi blijven. * Gevarenaanduiding; * H315 + H319 “Veroorzaakt huid- en ernstige oogirritatie”. * H317 “Kan een allergische huidreactie veroorzaken”. * H412 “Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen”. * Veiligheidsvoorschriften; * P101 “Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden”. * P102 “Buiten het bereik van kinderen houden”. * P280 “Beschermende handschoenen dragen”. * P501 “Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren”. * Veiligheidsinformatie: bevat benzisothiazolinone en octylisothiazolinone . * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

  Op voorraad
 • Wasmiddel Robijn Pro Formula capsules Color 46stuks

   17,20 excl. BTW

  * Robijn Pro Formula wasmiddel capsules bieden het beste van Robijn voor een professioneel schoon resultaat. * Elke capsule bevat niet alleen geavanceerde waskracht, maar ook kleurbeschermers en een heerlijk parfum. * Stop simpelweg een capsule bij de was voor een perfect afgemeten hoeveelheid geconcentreerd wasmiddel. * Speciaal voor de zwarte en donkere was. * Voor langdurig kleurbehoud van gekleurde en bonte was. * Heerlijk parfum. * Gaat verspilling tegen. * Gevarenaanduiding; * H315 + H319 “Veroorzaakt huid- en ernstige oogirritatie”. * H412 “Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen”. * Veiligheidsvoorschriften; * P101 “Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden”. * P102 “Buiten het bereik van kinderen houden”. * P501 “Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren”.

  Op voorraad
 • Wasmiddel Robijn Pro Formula capsules Black 46stuks

   17,20 excl. BTW

  * Robijn Pro Formula wasmiddel capsules bieden het beste van Robijn voor een professioneel schoon resultaat. * Elke capsule bevat niet alleen geavanceerde waskracht, maar ook kleurbeschermers en een heerlijk parfum. * Stop simpelweg een capsule bij de was voor een perfect afgemeten hoeveelheid geconcentreerd wasmiddel. * Speciaal voor de zwarte en donkere was. * Voor langdurig stralende. * Zwarte en donkere was. * Gebruiksvriendelijk.* Gaat verspilling tegen. * Professionele formulering. * Gevarenaanduiding; * Gevarenaanduidingen: * H315 + H319 “Veroorzaakt huid- en ernstige oogirritatie”. * H412 “Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen”. * Veiligheidsvoorschriften; * P101 “Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden”. * P102 “Buiten het bereik van kinderen houden”. * P501 “Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren”.

  Op voorraad
 • Wasmiddel Robijn Pro Formula capsules Wit 46stuks

   17,20 excl. BTW

  * De Robijn Professional Capsules zijn gemakkelijk in gebruik en bieden een professioneel schoon resultaat. * Elke capsule bevat niet alleen geavanceerde waskracht maar ook een heerlijk parfum en de langdurige kleurbescherming die je van Robijn gewend bent. * Voor een frisse witte kleur. * Heerlijk parfum. * Gaat verspilling tegen. * Gevarenaanduiding; * H315 + H319 “Veroorzaakt huid- en ernstige oogirritatie”. * EUH208 “Kan een allergische reactie veroorzaken”. * H412 “Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen”. * Veiligheidsvoorschriften; * P101 “Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden”. * P102 “Buiten het bereik van kinderen houden”. * P501 “Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren”.

 • Wasmiddel Robijn Pro Formula Color 4,32L

   26,23 excl. BTW

  * Robijn wasmiddel voor alle bonte en gekleurde was. * Wast schoon en fris en is verrijkt met CareSerum. * Helpt kleuren langer mooi te houden. * Goed voor 80 wasbeurten. * Robijn Vloeibaar Wasmiddel Color heeft een unieke formule die speciaal is ontwikkeld voor de bonte en gekleurde was. * Het wasmiddel bevat kleurbeschermers die ervoor zorgen dat de vezels en de kleuren van je favoriete kleding langer mooi blijven. * Want wat mooi is, moet mooi blijven. * Gevarenaanduiding; * H301 “Giftig bij inslikken”. * H302 “Giftig bij inslikken”. * H311 “Giftig bij contact bij de huid”. * H314 “Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel”. * H315 “Veroorzaakt huidirritatie”. * H317 “Kan een allergische huidreactie veroorzaken”. * H318 “Veroorzaakt ernstig oogletsel”. *H319 “Veroorzaakt ernstige oogirritatie”. * H330 “Dodelijk bij inademing”. * H400 “Zeer giftig voor in het water levende organismen”. * H410 “Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen”. H411 “Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen”. * H412 “Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen”. Veiligheidsvoorschriften; * P101 “Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden”. * P102 “Buiten het bereik van kinderen houden”. * P280 “Beschermende handschoenen dragen”. * P501 “Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren”. * Veiligheidsinformatie: Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen. * Kan een allergische reactie veroorzaken.