gietmal

Filter producten

Merk
Kleur
Schrijfbreedte
Schrijfkleur
Nietcapaciteit.

Toont alle 4 resultaten

 • Epoxy-BK Voss hars 500gr + verharder

   21,18 excl. BTW

  * De voor laminaten meest gebruikte kunstharsen zijn polyester en epoxy. * Deze harsen behoren na het uithardingsproces tot de thermoharde kunststoffen. * Epoxy wordt toegepast waar het aankomt op een grote maatnauwkeurigheid en maatvastheid d.w.z. minimale krimp tijdens het uitharden en optimale bestendigheid en hechting aan diverse materialen. * Dit is epoxyhars voor lamineren en gieten. * Gevarenaanduidingen; * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P273 Voorkom lozing in het milieu. * P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
  gelaatsbescherming dragen. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. * P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  Op voorraad
 • Epoxy-BK Voss hars 1kg + verharder

   31,35 excl. BTW

  * De voor laminaten meest gebruikte kunstharsen zijn polyester en epoxy. * Deze harsen behoren na het uithardingsproces tot de thermoharde kunststoffen. * Epoxy wordt toegepast waar het aankomt op een grote maatnauwkeurigheid en maatvastheid d.w.z. minimale krimp tijdens het uitharden en optimale bestendigheid en hechting aan diverse materialen. * Dit is epoxyhars voor lamineren en gieten. * Gevarenaanduidingen; * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P273 Voorkom lozing in het milieu. * P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
  gelaatsbescherming dragen. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. * P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  Op voorraad
 • Silicone vormen Creativ Company set à 4 vormen

   7,17 excl. BTW

  Deze soepele siliconen mallen zijn ideaal om creatief werk mee te gieten. Geschikt voor gips, beton of giethars. Je kunt de mal eenvoudig reinigen door hem in een zeepsopje uit te spoelen. De siliconenlaag zorgt ervoor dat er geen resten op blijven plakken, zodat u de mal in een mum van tijd opnieuw kunt gebruiken. Ongeveer 150 g giethars is nodig voor de kleine mallen en 180 g voor de ovale mal. * Deze set bestaat uit 4 formaten ovaal, rond, vierkant, zeshoekig. * Afmetingen varierend van 9 tot 17,5cm breed en 1 tot 1,5cm hoog.

  Op voorraad
 • Epoxy glosscoat Voss helder 1kg + verharder

   56,31 excl. BTW

  * Glosscoat is een hoogglanzende gietlaag op basis van epoxy, solventvrij en reukloos. * Geschikt voor het glansgieten en als beschermlaag in decoratieve toepassingen. * Hecht op de meeste ondergronden zoals hout, metaal, aluminium, polyester, bedrukt karton of foto’s. * Ook zeer geschikt om een dikke glanslaag over uw schilderij te bewerkstelligen. * Geeft een 0.2mm tot 0.5mm dikke glas gelijkende laag. * Gevarenaanduidingen; * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen; P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P273 Voorkom lozing in het milieu. * P280 Beschermende handschoenen/bes chermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. * P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.