handdesinfectant

Filter producten

Merk
Kleur
Schrijfbreedte
Schrijfkleur
Nietcapaciteit.

Toont alle 18 resultaten

 • Handzeep Cleaninq 5 liter

   12,68 excl. BTW

  * Deze handzeep 5 liter is een fris geparfumeerde, milde handreiniger met een mooie parelmoer uitstraling. Het product heeft een neutrale pH waarde, vergelijkbaar met de huid. Deze handzeep is ideaal geschikt als bijvul verpakking voor uw zeepdispensers. * Geschikt voor dagelijks gebruik. * Deze handzeep is uitermate geschikt voor gebruik in kantoren, openbare ruimten, restaurants etc.

  Op voorraad
 • Handdesinfectie Euro Products Q18 Bag-in-box Desco 17 800ml 411311

   11,23 excl. BTW

  * Tifon Hand Sanitizer. * Gevarenaanduidingen (CLP): * H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp. * Veiligheidsaanbevelingen (CLP): * P210 – Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. * P233 – In goed gesloten verpakking bewaren. * P240 – Opslag- en opvangreservoir aarden. * P241 – Explosieveilige elektrische gebruiken. * P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. * P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, huid met water afspoelen/afdouchen. * P370+P378 – In geval van brand: blussen met ander blusmiddel dan water. * P403+P235 – Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. * P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar Inzamelpunt.

  Op voorraad
 • Handdesinfectie CMT systeemfles met pomp alcoholgel 500ml

   4,97 excl. BTW

  * Gebruik biociden veilig. * Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. * CMT Hand Disinfection Gel is een op alcohol gebaseerd handdesinfectie product ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels. * CMT alcoholgel bevat een uiterst effectieve combinatie van de werkzame stoffen ethanol en isopropanol. * De toegevoegde glycerine helpt een schrale huid voorkomen en geeft de huid een zacht en glad gevoel. * CMT handgel werkt snel en hoeft niet te worden nagespoeld met water. * Door het CTGB toegelaten onder toelatingsnummer 14623N. * Gevarenaanduidingen: * H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. * H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

  Op voorraad
 • Handdesinfectie CMT pompflacon alcoholgel 500ml

   5,43 excl. BTW

  * Gebruik biociden veilig. * Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. * CMT Hand Disinfection Gel is een op alcohol gebaseerd handdesinfectie product ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels. * CMT alcoholgel bevat een uiterst effectieve combinatie van de werkzame stoffen ethanol en isopropanol. * De toegevoegde glycerine helpt een schrale huid voorkomen en geeft de huid een zacht en glad gevoel. * CMT handgel werkt snel en hoeft niet te worden nagespoeld met water. * Door het CTGB toegelaten onder toelatingsnummer 14623N. * Gevarenaanduidingen: * H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. * H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

  Op voorraad
 • Desinfectie CMT Spray-Away alcohol 500ml exclusief verstuiver

   7,20 excl. BTW

  * Gebruik biociden veilig. * Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. * CMT Spray-Away Disinfection Alcohol is een oppervlakte desinfectievloeistof op basis van 80% ethylalcohol van zeer zuivere kwaliteit en is speciaal ontwikkeld en getest voor eenvoudige, snelle en effectieve desinfectie. * CMT Spray Away Disinfection Alcohol is toepasbaar voor het desinfecteren van kleine oppervlakten, voorwerpen en werkbladen. * CMT Spray Away Disinfection Alcohol laat geen residu achter, is biologisch afbreekbaar, niet toxisch, niet allergeen en niet agressief. * Daarnaast bevat CMT Spray-Away Disinfection Alcohol geen geur- en kleurstoffen. * CMT Spray-Away Disinfection Alcohol is toegestaan door het CTGB onder toelatingsnummer 14026N voor het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycrobacteriën), gisten en schimmels op kleine harde oppervlakten materialen (tot ca. 0,5 m2) in grootkeukens en overige instellingen in de voedingsmiddelensector; wellness sector; laboratoria; cleanrooms. * Losse verstuiver zie Quantore artikel 1406955. * Gevarenaanduidingen: * H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming. * P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

  Op voorraad
 • Handdesinfectie SCJ Instant Foam Complete 1liter

   26,72 excl. BTW

  * InstantFOAM™ COMPLETE is een desinfectieschuim voor de handen op alcoholbasis en is ongeparfumeerd en kleurstofvrij * De ‘Complete’ breedspectrumformule doodt 99,999% van veel voorkomende ziektekiemen en biedt een zeer effectieve bacteriedodende (EN1500), virucidale (EN14476), gistdodende (EN1650) en mycobacteriedodende (EN14348) werking * Het schuim op basis van 80% alcohol plakt niet en is gemakkelijk over de handen te wrijven zonder te druppelen of te spatten * De niet-uitdrogende, hypoallergene formule is onafhankelijk getest en het is bewezen dat het de huidvochtigheid op peil houdt om de huid in goede conditie te houden, zelfs na veelvuldig gebruik; het is dermatologisch getest om te verifiëren en te bevestigen dat het een zeer laag allergeen potentieel heeft en is ontworpen voor de gevoelige huid * Te gebruiken in onder andere de levensmiddelen-, de catering- en de gezondheidszorgsector, of op andere werkplekken, in de sociale zorg of in openbare gelegenheden waar een hoger niveau van handhygiëne vereist is * Cartridge 1 liter te gebruiken in onder andere de dispenser (SAN1LDS) * Gevarenaanduidingen: H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbevelingen: P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P404: In gesloten verpakking bewaren. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

  Op voorraad
 • Zeepdispenser SCJ Proline Cleanse Antimicrobial 1liter transparant

   43,83 excl. BTW

  * Manuele dispensers voor professioneel gebruik in industriële en publieke omgevingen * Door één druk op de grote, gemakkelijk te bedienen knop wordt een optimale en gecontroleerde dosis product afgeleverd. * Lege patronen kunnen in een paar seconden worden vervangen. * Gemakkelijke visuele identificatie van het producttype om correct gebruik en naleving van de hygiëneregels te bevorderen. * Dispenser is af te sluiten voorkom hiermee onbevoegde toegang, diefstal en productcontaminatie.* Alle Deb Stoko® dispensers zijn vervaardigd uit duurzame kunststof componenten. Ze zijn uitvoerig getest voor intensief gebruik met het oog op het garanderen van kwaliteit en kostenefficiëntie op lange termijn * (hxbxd) 233x130x115mm * Voor zien van BioCote®, dit is een zilvergebaseerd antimicrobieel middel dat tijdens de productie wordt toegevoegd aan de kunststof componenten en de groei van een breed spectrum van bacteriën en schimmels remt. BioCote® slijt niet of kan niet worden afgewreven en is doeltreffend voor de levensduur van de dispenser. *

  Op voorraad
 • Handdesinfectie SCJ Instant Foam Complete 400ml

   20,10 excl. BTW

  * InstantFOAM™ COMPLETE is een desinfectieschuim voor de handen op alcoholbasis en is ongeparfumeerd en kleurstofvrij * De ‘Complete’ breedspectrumformule doodt 99,999% van veel voorkomende ziektekiemen en biedt een zeer effectieve bacteriedodende (EN1500), virucidale (EN14476), gistdodende (EN1650) en mycobacteriedodende (EN14348) werking * Het schuim op basis van 80% alcohol plakt niet en is gemakkelijk over de handen te wrijven zonder te druppelen of te spatten * De niet-uitdrogende, hypoallergene formule is onafhankelijk getest en het is bewezen dat het de huidvochtigheid op peil houdt om de huid in goede conditie te houden, zelfs na veelvuldig gebruik; het is dermatologisch getest om te verifiëren en te bevestigen dat het een zeer laag allergeen potentieel heeft en is ontworpen voor de gevoelige huid * Te gebruiken in onder andere de levensmiddelen-, de catering- en de gezondheidszorgsector, of op andere werkplekken, in de sociale zorg of in openbare gelegenheden waar een hoger niveau van handhygiëne vereist is * 400ml flacon met doseerpomp * Gevarenaanduidingen: H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbevelingen: P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P404: In gesloten verpakking bewaren. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

  Op voorraad
 • Desinfectiedispenser SCJ Proline Sanitise transparant

   43,83 excl. BTW

  * Manuele dispensers voor professioneel gebruik in industriële en publieke omgevingen * Door één druk op de grote, gemakkelijk te bedienen knop wordt een optimale en gecontroleerde dosis product afgeleverd. * Lege patronen kunnen in een paar seconden worden vervangen. * Gemakkelijke visuele identificatie van het producttype om correct gebruik en naleving van de hygiëneregels te bevorderen. * Dispenser is af te sluiten voorkom hiermee onbevoegde toegang, diefstal en productcontaminatie.* Alle Deb Stoko® dispensers zijn vervaardigd uit duurzame kunststof componenten. Ze zijn uitvoerig getest voor intensief gebruik met het oog op het garanderen van kwaliteit en kostenefficiëntie op lange termijn * (hxbxd) 233x130x115mm *

  Op voorraad
 • Handreiniger SCJ Oxy Bac Foam Wash antibacteriëel parfumvrij 1liter

   15,31 excl. BTW

  * OxyBAC® foam is een antimicrobiële schuim handreiniger en is ongeparfumeerd en kleurstofvrij * Handwash met romig schuim, huidverzorgende eigenschappen en uitstekende reinigende werking * Bevat versnelde waterstofperoxide®, een gepatenteerde biocidetechnologie die een breed spectrum aan antimicrobiële activiteit biedt en tot 99,999% van veel voorkomende bacteriën doodt en 99,99%van veel voorkomende gisten en virussen bij gebruik zoals voorgeschreven * De huid hypoallergene formule is dermatologisch getest getest om te verifiëren en te bevestigen dat het een zeer laag allergeenpotentieel heeft en ontworpen is voor de gevoelige huid * Te gebruiken in onderandere voeding, catering en gezondheidszorg omgevingen, of elke andere werkplek, sociale zorg of openbare voorziening waar een hoog niveau van handhygiëne vereist is * Deze 1 liter cartrige is geschikt voor gebruik in onderandere de 1 liter Deb dispenser (Ant1LDS) *

  Op voorraad
 • Handdesinfectie SCJ Instant Foam Complete 1liter TF

   28,04 excl. BTW

  * InstantFOAM™ COMPLETE is een desinfectieschuim voor de handen op alcoholbasis en is ongeparfumeerd en kleurstofvrij * De ‘Complete’ breedspectrumformule doodt 99,999% van veel voorkomende ziektekiemen en biedt een zeer effectieve bacteriedodende (EN1500), virucidale (EN14476), gistdodende (EN1650) en mycobacteriedodende (EN14348) werking * Het schuim op basis van 80% alcohol plakt niet en is gemakkelijk over de handen te wrijven zonder te druppelen of te spatten * De niet-uitdrogende, hypoallergene formule is onafhankelijk getest en het is bewezen dat het de huidvochtigheid op peil houdt om de huid in goede conditie te houden, zelfs na veelvuldig gebruik; het is dermatologisch getest om te verifiëren en te bevestigen dat het een zeer laag allergeen potentieel heeft en is ontworpen voor de gevoelige huid * Te gebruiken in onder andere de levensmiddelen-, de catering- en de gezondheidszorgsector, of op andere werkplekken, in de sociale zorg of in openbare gelegenheden waar een hoger niveau van handhygiëne vereist is * Cartridge 1L voor Touch Free dispensers van SCJ – DEB * Gevarenaanduidingen: H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbevelingen: P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P404: In gesloten verpakking bewaren. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

  Op voorraad
 • Handgel Konix Hygienic 1000ml 70% alcohol met pompje

   7,72 excl. BTW

  * Waterloos gebruik, geen spoelen vereist. * Bespaart tijd en kosten in het gebruik van zeep, water en papieren handdoeken. * Vocht inbrengende, heldere gel bevat conditioners die uitdroging helpen voorkomen. * Geschikt voor dagelijks gebruik. * Verzachtend, speciaal ontwikkeld voor hand en huid. * Aangename geur. * Gevarenaanduiding; * H226 “Ontvlambare vloeistof en damp”. Veiligheidsvoorschriften; * P102 “Buiten het bereik van kinderen houden”. * P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken”. * P501 “Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving”. * Veiligheidsinformatie: buiten bereik van kinderen houden tenzij onder toezicht van een volwassenen en vermijd contact met de ogen. Eerste hulp maatregelen na oogcontact: uit voorzorg de ogen met water spoelen. Zorg ervoor dat de producten uit de buurt van warmte, hete oppervlakken, vonken en open vuur blijven.

 • Handgel Konix Hygienic 100ml 70% alcohol

   1,33 excl. BTW

  * Waterloos gebruik, geen spoelen vereist. * Bespaart tijd en kosten in het gebruik van zeep, water en papieren handdoeken. * Vocht inbrengende, heldere gel bevat conditioners die uitdroging helpen voorkomen. * Geschikt voor dagelijks gebruik. * Verzachtend, speciaal ontwikkeld voor hand en huid. * Aangename geur. * Gevarenaanduiding; * H226 “Ontvlambare vloeistof en damp”. * Veiligheidsvoorschriften; * P102 “Buiten het bereik van kinderen houden”. * P210 “Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken”. * P501 “Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving”. * Veiligheidsinformatie: buiten bereik van kinderen houden tenzij onder toezicht van een volwassenen en vermijd contact met de ogen. Eerste hulp maatregelen na oogcontact: uit voorzorg de ogen met water spoelen. Zorg ervoor dat de producten uit de buurt van warmte, hete oppervlakken, vonken en open vuur blijven.

 • Handspray Konix aerosol Hygienic 150ml 70% alcohol

   2,67 excl. BTW

  * Deze hygiënische vloeistof bevat vocht inbrengende bestandsdelen om de huid te verzorgen en te beschermen. * De formule is kleurstofvrij en geschikt voor een gevoelige huid. * Waterloos gebruik, geen spoelen vereist. * Bespaart tijd en kosten in het gebruik van zeep, water en papieren handdoeken. * Snel drogende, heldere vloeistof. * Geschikt voor dagelijks gebruik, droogt de huid niet uit. * Verzachtend, speciaal ontwikkeld voor hand en huid. *Aangename geur. * Gevarenaanduiding; * H226 “Ontvlambare vloeistof en damp”. * H319 “Veroorzaakt ernstige oogirritatie”. Veiligheidsvoorschriften; * “P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken”. * P240 “Container en ontvangende apparatuur aarden en binden”. * P264 “Was uw handen, onderarmen en gezicht grondig na gebruik”. * P280 “Draag oogbescherming, gelaatsbescherming”. * P303+P361+P353 – INDIEN OP DE HUID (of haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen”. * P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen”. * P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen”. * P501 – Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en / of internationale regelgeving. * Veiligheidsinformatie: bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.Indien nodig een arts raadplegen. Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen.

 • Handgel Konix Hygienic 5000ml 70% alcohol incl pomp

   35,88 excl. BTW

  * Waterloos gebruik, geen spoelen vereist. * Bespaart tijd en kosten in het gebruik van zeep, water en papieren handdoeken. * Vocht inbrengende, heldere gel bevat conditioners die uitdroging helpen voorkomen. * Geschikt voor dagelijks gebruik. * Verzachtend, speciaal ontwikkeld voor hand en huid. * Aangename geur. * Gevarenaanduiding; * H226 “Ontvlambare vloeistof en damp”. * Veiligheidsvoorschriften; * P102 “Buiten het bereik van kinderen houden”. * P210 “Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken”. * P501 “Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving”. * Veiligheidsinformatie: buiten bereik van kinderen houden tenzij onder toezicht van een volwassenen en vermijd contact met de ogen. Eerste hulp maatregelen na oogcontact: uit voorzorg de ogen met water spoelen. Zorg ervoor dat de producten uit de buurt van warmte, hete oppervlakken, vonken en open vuur blijven.

 • Vloeistof Konix Hygienic 5000ml 70% alcohol incl pomp

   36,40 excl. BTW

  * Deze hygiënische vloeistof bevat vocht inbrengende bestandsdelen om de huid te verzorgen en te beschermen. * De formule is kleurstofvrij en geschikt voor een gevoelige huid. * Waterloos gebruik, geen spoelen vereist. * Bespaart tijd en kosten in het gebruik van zeep, water en papieren handdoeken. * Snel drogende, heldere vloeistof. * Geschikt voor dagelijks gebruik, droogt de huid niet uit. * Verzachtend, speciaal ontwikkeld voor hand en huid. *Aangename geur. * Gevarenaanduiding; * H226 “Ontvlambare vloeistof en damp”. * H319 “Veroorzaakt ernstige oogirritatie”. * Veiligheidsvoorschriften; * P312 “Bij onwel voelen arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen”. P337+P313 “Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen”. * P271 “Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken”. * P304+P340 “NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen”. * P280 “Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen”. * P241 “Explosieveilige ventilatieapparatuur gebruiken”. * P201 “Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen”. * P305+P351+P338 “BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen”. * P403+P235 “Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren”. * P501 “Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving”. * Veiligheidsinformatie: bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. Indien nodig een arts raadplegen. Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen.

 • Handdesinfectie CMT pompflacon alcoholgel 250ml

   4,33 excl. BTW

  * Gebruik biociden veilig. * Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. * CMT Hand Disinfection Gel is een op alcohol gebaseerd handdesinfectie product ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels. * CMT alcoholgel bevat een uiterst effectieve combinatie van de werkzame stoffen ethanol en isopropanol. * De toegevoegde glycerine helpt een schrale huid voorkomen en geeft de huid een zacht en glad gevoel. * CMT handgel werkt snel en hoeft niet te worden nagespoeld met water. * Door het CTGB toegelaten onder toelatingsnummer 14623N. * Gevarenaanduidingen: * H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. * H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

 • Handdesinfectie CMT klepdop alcoholgel 100ml

   2,66 excl. BTW

  * Gebruik biociden veilig. * Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. * CMT Hand Disinfection Gel is een op alcohol gebaseerd handdesinfectie product ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels. * CMT alcoholgel bevat een uiterst effectieve combinatie van de werkzame stoffen ethanol en isopropanol. * De toegevoegde glycerine helpt een schrale huid voorkomen en geeft de huid een zacht en glad gevoel. * CMT handgel werkt snel en hoeft niet te worden nagespoeld met water. * Door het CTGB toegelaten onder toelatingsnummer 14623N. * Gevarenaanduidingen: * H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. * H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.