leer

Filter producten

Merk
Kleur
Schrijfbreedte
Schrijfkleur
Nietcapaciteit.

Toont alle 4 resultaten

 • Ladder Pavo telescoop 10 treden 3,2m

   119,90 excl. BTW

  * Deze telescoopladder is gemakkelijk op te bergen en licht van gewicht. * Telescopisch. * Uitgeklapt: 3,20m. * Compact opbergen. * Automatisch inklapsysteem. * Vingerbescherming. * Afmeting opgevouwen: 840x490x90mm. * Totale afmeting: 3200x490x90mm.

  Nog maar 4 op voorraad
 • Ladder Pavo telescoop 12 treden 3,8m

   135,51 excl. BTW

  * Deze telescoopladder is gemakkelijk op te bergen en licht van gewicht. * Telescopisch. * Uitgeklapt: 3,80m. * Compact opbergen. * Automatisch inklapsysteem. * Vingerbescherming. * Afmeting opgevouwen: 900x491x100mm. * Totale afmeting: 3800x491x100mm.

  Nog maar 3 op voorraad
 • Leerreiniger HG spray woonkamer 300ml

   7,75 excl. BTW

  * HG leerspray reinigt en voedt in één behandeling waardoor het leer, bij regelmatig gebruik, in topconditie blijft. * De leerspray is een eenvoudig te gebruiken reinigings- en onderhoudsmiddel voor vol-aniline en gedekverfde leersoorten en leer wat behandeld is met de HG 4 in 1 voor leer. * Reinigt en verzorgt in één behandeling. * Gevarenaanduidingen: H226, cat. 3: Ontvlambare vloeistof en damp. H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H304, cat. 1: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H312, cat. 4: Schadelijk bij contact met de huid. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H317, cat. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332, cat. 4: Schadelijk bij inademing. H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H411, cat. 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P501A: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

 • Meubelreiniger HG woonkamer 250ml

   8,83 excl. BTW

  * HG meubeline laat vlekken en uitgebeten water- en alcoholkringen verdwijnen uit alle donkere houtsoort meubels. * Daarnaast krijgen grauwe en verbleekte meubels hun natuurlijke kleur weer terug en glanzen de meubels weer als nieuw. * Zelfs krassen op de meubels worden gecamoufleerd met behulp van HG meubeline. * Herstelt uitgebeten vochtplekken, krassen, verbleekte en verouderde oppervlakken. * Herstelt de natuurlijke kleur en glans. * Veiligheidsinformatie: ontvlambare vloeistof en damp. * Herhaalde bloostelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. * Buiten het bereik van kinderen houden. * Houdt het product verwijdert van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. * Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. * Inhoud / verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. * Gevarenaanduiding; * H226 “Ontvlambare vloeistof en damp.”