LUCHTDRUK

Filter producten

Merk
Kleur
Schrijfbreedte
Schrijfkleur
Nietcapaciteit.

Enig resultaat

  • Reiniging Quantore air duster

     5,43 excl. BTW

    * Persluchtreiniger met extra veel inhoud. * Voor het reinigen van uw werkplek in het kantoor en thuis. * Zeer hoog volume. * Met kleine buis voor moeilijk bereikbare plaatsen. * Inhoud: 400ml. * Geschikt voor uw werkplek. * CFK-vrij. * Veiligheidsinformatie: na inademing slachtoffer de frisse lucht in brengen. Als er geen snel herstel optreedt, medische hulp inschakelen. * Als ademhaling stopt, onmiddellijk kunstmatige beademing toepassen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen. Na huidcontact: in geval van bevriezing medisch advies inwinnen. * De wonden uitsluitend met steriel verband verbinden. * Geen zalf of poeder aanbrengen. * Na oogcontact: Gedurende 15 minuten grondig spoelen met veel schoon water en oogleden optillen. * In geval van bevriezing van het oog onmiddellijk medische hulp inschakelen. * Na inslikken: Medische hulp zoeken en het etiket laten zien. * Gevarenaanduiding; * H222 “Zeer licht ontvlambare aerosol.” * H229 “Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.” * Veiligheidsvoorschrift; * P210 “Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.” * P211 “Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.” * P251 “Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.” * P410+P412 “Tegen zonlicht beschermen.” Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.” * P102 “Buiten het bereik van kinderen houden.”

    Op voorraad