Alcoholdoekjes Konix Hand&Skin 250 sachets

 52,50 excl. BTW

* De Konix Hygienic doekjes zijn verkrijgbaar in diverse varianten voor het reinigen van hand, huid en oppervlakten. * De doekjes bevatten Ethyl alcohol en Propan-2-ol voor een effectieve werking. * Waterloos gebruik op alcoholbasis. * Geschikt voor dagelijks gebruik. Laat geen sporen en vlekken achter. * Aangename geur. *Trek 1-2 doekjes eruit voor optimaal gebruik. *Gevarenaanduiding; * H226 “Ontvlambare vloeistof en damp”. * Veiligheidsvoorschriften; * P102 “Buiten bereik van kinderen bewaren”. * P103 “Lees het etiket voor het gebruik”. * P210 “Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken”. * P280 “Draag oogbescherming, gelaatsbescherming”. * “P501 – Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en / of internationale regelgeving”. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Indien nodig een arts raadplegen. * Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen. * Bij ernstige of aanhoudende stoornissen: frisse lucht, rust en arts waarschuwen.

EAN: 8681715347172
Fabrikantnummer: TR190012
Verpakking: 250 vel
Minimum bestelhoeveelheid: 1
Artikelnummer: 1403746 Categorie: Tags: ,

Extra informatie

Merk

Konix

Bespaar-vandaag-nog
Ruim-assortiment
levering-volgende-werkdag
Gratis-verzonden
Deskundig-advies
chatten-met-medewerker